Chwilówki na komunię

      Możliwość komentowania Chwilówki na komunię została wyłączona

Planowanie wzięcia chwilówki na komunię, warto rozpocząć od przejrzenia darmowych ofert pożyczkodawców. W zasadzie, aby z nich efektywnie skorzystać, potrzebne będzie spełnienie trzech podstawowych warunków, aby pożyczka okazała się w pełni darmowa. Pierwszy, to bycie nowym klientem. Drugi, podstawowy, to oddanie dokładnie takiej samej sumy pieniędzy, jaką pożyczyliśmy. Trzeci, to dotrzymanie regulaminowego czasu spłaty zadłużenia, którego nie możemy przekroczyć.

Zarówno w drugim, jak i w trzecim przypadku, niedotrzymanie warunków umowy, skutkuje naliczeniem opłat. Jeśli takowe ktoś bierze pod uwagę i akceptuje, szukając chwilówki na komunię, to już jego sprawa. Nas interesuje w pełni darmowe pożyczanie, bądź to na pokrycie kosztów związanych z pierwszą komunię świętą ponoszonych przez rodziców pierwszokomunijnych dzieci, bądź też przez zaproszonych na tę uroczystość gości, czytaj: głównie na zakup prezentów. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej sytuacji, mamy do czynienia z tak zwanymi kosztami podstawowymi i okołokomunijnymi. Zaliczają się do nich bezwzględnie stroje komunijne dla dzieci, dewocjonalia, koszty związane z wystrojem kościoła, oprawą muzyczną i fotograficzną uroczystości.

Niebagatelną sumę pieniędzy muszą też przeznaczyć rodzice dzieci przystępujących do pierwszej komunii na przyjęcie z tej okazji. Koszty w tym przypadku mogą być minimalizowane, jeśli organizowane jest ono we własnym zakresie w domu. Jeśli w restauracji, musimy liczyć się z wydatkami rzędu 100 – 150 złotych na osobę w zależności od zamówionego menu. Te koszty zniwelują się zapewne w postaci prezentów – zawartości komunijnych kopert, ale na początek restaurator i tak będzie wymagał umówionego zadatku i zapłaty rachunku po ukończeniu komunijnego obiadu. Trudno i niezręcznie szukać rozwiązania w postaci jego opłaty pieniędzmi z kopert – banknotowych prezentów. Ostatecznie też należą one do dziecka…

chwilówki na komunię

Tak więc sumę pieniędzy przeznaczoną na ten cel musimy posiadać lub pożyczyć. Dylematy związane z komunijnymi wydatkami, pojawić się też mogą u zaproszonych gości. Szczególnie rodzice chrzestni odczują chudsze portfele w związku z tą uroczystością.

Dla jednych, jak i drugich alternatywą pozyskania na ten cel funduszy, mogą być darmowe chwilówki na komunię oferowane przez firmy pożyczkowe. W tym celu musi być spełniony podstawowy warunek w postaci faktu, że pożyczamy w danej firmie po raz pierwszy. Czyli jesteśmy nowym klientem, który u danego pożyczkodawcy może pożyczyć za darmo tylko jeden raz.

Oferta takich majowych pożyczek przedstawia się następująco: maksymalnie 45 dni i maksymalna kwota darmowej pożyczki – 2000 złotych. U kogo pożyczymy najwięcej za darmo i na najdłuższy czasu ? Powyższy warunek całkowicie spełnia pożyczka Extraportfela. Firma oferuje obecnie chwilówkę w wysokości 2000 złotych na rekordowy czas 45 dni. O jego ofercie pożyczkowej pisałem niedawno w kontekście detronizacji dotychczasowych liderów pożyczających w takiej samej wysokości, jednakże na czas krótszy o 15 dni. Pożyczka wydaje się być optymalną, zarówno pod względem kwoty, jak i też czasu na jej spłatę. Szczególnie ten drugi element chwilówki na komunię może być istotny dla osoby chcącej mieć większy komfort czasowy w spłacie zadłużenia. Jest on wystarczający na pozyskanie środków z otrzymywanego wynagrodzenia, pensji, czy też w dużej mierze na odłożenie pieniędzy na ten cel z wpływów do domowego budżetu.

Przy niewystarczającej kwocie pożyczkowej jednego oferenta, dobrym rozwiązaniem na pokrycie kosztów komunijnych, wydaje się być połączenie kilku chwilówek na ten cel. Pamiętając o podstawowym kryterium darmowości – bycia nowym klientem, można połączyć dwie lub trzy chwilówki, uzyskując kwotę kilku tysięcy złotych. Zapewnią one pokrycie wielu wydatków komunijnych i zorganizowanie uroczystości na nieprzeciętnym poziomie.

Podobne wpisy: