Kosiniakowe 2019 – kto może się ubiegać?

      Możliwość komentowania Kosiniakowe 2019 – kto może się ubiegać? została wyłączona

Osoby bez uprawnień do zasiłku macierzyńskiego mogą korzystać z innych świadczeń rodzicielskich. Wśród nich jest tak zwane Kosiniakowe o które mogą wnioskować osoby pozostające w przeszłości lub obecnie bez umowy o pracę. Uprawnienia takowe posiadają bezrobotni bez względu, czy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy, czy też nie, rolnicy, osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło, studenci.

Kryterium dochodowe na Kosiniakowe

Wysokość otrzymywanych dochodów nie ma wpływu na decyzje o przyznaniu Kosiniakowego. W 2019 roku będzie ono wypłacane w niezmienionej kwocie 1000 złotych miesięcznie przez rok czasu. Uprawnione osoby, to rodzice: matka lub ojciec dziecka, rodzina zastępcza, osoba, która przysposobiła dziecko przed ukończeniem przez nie 7 roku życia a także prawny opiekun dziecka. Świadczenie to sumuje się z innymi dochodami w przypadku obliczania podstawy przy ubieganiu się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego, zasiłku z pomocy społecznej, czy też zasiłku rodzinnego. Więcej informacji na: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/rodzaje-i-wysokosc-swiadczen-rodzinnych-kryteria-uzyskania-/swiadczenie-rodzicielskie/swiadczenie-rodzicielskie-w-pytaniach-i-odpowiedziach/

Czy od pobieranego Kosiniakowego muszę zapłacić podatek?

Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 roku, świadczenie to nie podlega opodatkowaniu.

Ilość dzieci uprawnionych do świadczenia

Ustawodawca zatwierdził wszystkie urodzone dzieci jako kwalifikujące się do otrzymania Kosiniakowego przez rodzica, osoby będące prawnymi opiekunami lub które je przysposobiły. Różny natomiast może być okres otrzymywania świadczenia w zależności od liczby przy jednym porodzie urodzonych dzieci.
Przy porodzie jednego dziecka, świadczenie wypłacane będzie przez 52 tygodnie. Dwójki dzieci – 65 tygodni. Trojaczków – 67 tygodni. Czworaczków – 69 tygodni. Fakt urodzenia pięciorga i więcej dzieci, oznacza 71 tygodniowy okres pobierania Kosiniakowego.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek o świadczenie?

Wnioski składamy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Świadczenie wnioskowane i przyznane po trzech miesiącach od daty urodzenia dziecka wiąże się z brakiem wyrównania za ten okres.

Skąd się wzięła nazwa świadczenia?

Nazwa Kosiniakowe pochodzi ona od nazwiska byłego ministra pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniaka-Kamysza, który postulował ustanowienie przez państwo polskie pomocy finansowej dla rodziców, którzy w momencie urodzenia dziecka nie są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Jest ono wypłacane takim osobom od 2016 roku.

Podobne wpisy: