Wonga od kuchni – OpenWonga

Wertując Internet, trafiłem na stronę o firmie Wonga. Już pierwszy rzut oka wystarczył, by stwierdzić, iż strona ta, to ewenement, jeśli chcielibyśmy ten fakt odnieść do innych firm pożyczkowych działających na rynku polskim. Cóż, więc takiego szczególnego jest w stronie openwonga.com ? Strona ta, to niejako serwis promujący stronę główną – wonga.pl poprzez zbiór informacji zebranych w sekcji FAQ, w sekcji z odpowiedziami na pytania: kim jesteśmy, jak podejmujemy decyzje i jak się zachowujemy a także na blogu i w dziale ze statystykami. Można powiedzieć, że strona informuje o misji firmy Wonga i etycznych zasadach postępowania, którymi się kieruje w swej działalności na rynku pożyczek.

Znajdziemy tu informacje o elastycznym podejściu do klientów, nie tylko w zakresie kwot udzielanych pożyczek, ale także ich przyznawania na podstawie szczegółowej analizy historii kredytowej klienta. I to nie po to, aby sprzedać – pożyczyć , jak najwięcej, ale w miarę dokładnie tyle, ile wynoszą możliwości spłaty pożyczkobiorcy. Firma deklaruje także, iż nie będzie zachęcać i nakłaniać do pożyczania większych kwot, aniżeli tych, które dana osoba potrzebuje i jest w stanie spłacić. Wonga deklaruje także transparentność – jasne i przejrzyste reguły na linii pożyczkodawca – pożyczkobiorca a także umowy bez ukrytych kosztów i akapitów pisanych małym drukiem. Każdy klient bez przeszkód może zapoznać się z całkowitymi kosztami spłaty chwilówki i ewentualnymi kosztami wynikającymi z opóźnień w spłacie.

Przeczytaj też: wyszukiwarka pożyczek chwilówek

Firma deklaruje także selektywność. Nie pożycza każdemu „jak leci” a swe decyzje opiera na analizie danych z Biura Informacji Kredytowej, oceniając realne możliwości spłaty pieniędzy przez wnioskodawców. Wonga z jednej strony nie chce zarabiać na osobach już zadłużonych i mających problemy finansowe a z drugiej, nie pożyczając im pieniędzy – nie przyczynia się do pogłębienia tych problemów. Firma gra fair, oświadczając, że rzetelnie i uczciwie informuje o swej ofercie, negatywnych konsekwencjach zadłużania się i poważnym traktowaniu, szczególnie  w przypadku wystąpienia problemów ze spłatą pożyczki. Wonga deklaruje tu zawieszenie czynności windykacyjnych o ile dłużnik wyrazi zgodę na indywidualny plan spłaty.

Zestaw pytań i odpowiedzi w rubryce FAQ przybliża nam charakterystykę firmy a także podstawowe pojęcia finansowe dotyczące krótkoterminowych pożyczek. Szczegółowe pytania i konkretne odpowiedzi, pozwalają na rozwianie wątpliwości, wyjaśnienie niejasnych pojęć i dokładne zrozumienie wzajemnych praw i obowiązków łączących pożyczkodawcę z pożyczkobiorcą.

Ciekawą częścią witryny są statystyki informujące o klientach Wongi. Dowiadujemy się z nich, iż największą liczebnie grupą wiekową korzystającą z pożyczek w firmie, to ludzie w przedziale wiekowym 25 – 34 lat. Stanowią oni 39% klientów. Przedział wiekowy 21 – 24 lat, to 20% pożyczkobiorców, zaś 35 – 44 lat, to 19%. Najmniej liczna grupa, to osoby pożyczające w wieku poniżej 20 lat – 6% i 9% w wieku 45 -54 lat a także 7% powyżej 55 roku życia. Średnia kwota pożyczki w Wondze podana w statystykach, to 782 złote. Firma zbadała także dostęp jej klientów do innych źródeł kredytowania. Okazuje się, iż osoby te w największej liczbie korzystają z karty kredytowej (52%), pożyczki bankowej (50%), debetu w koncie (41%) i tradycyjnej pożyczki krótkoterminowej (41%). Wszyscy klienci Wongi posiadają rachunki bankowe i telefony komórkowe, co można rozumieć samo przez się, że bez nich niemożliwe byłoby zaciągnięcie pożyczki przez Internet. Ciekawy jest też profil wongowego klienta. 47% z nich jest stanu wolnego, 37% w związku małżeńskim, po 7% rozwiedzionych i mieszkających razem, zaś owdowiałych 2%. Ponad połowa klientów Wongi (60%) posiada inne osoby na utrzymaniu.  Uzupełnieniem serwisu OpenWonga, jest blog z artykułami ze świata finansów i nowych technologii.

Całość kreuje firmę jako podmiot zaufania społecznego o przejrzystych i uczciwych metodach zarabiania na specyficznym przecież rynku chwilówek. Korzystający z jej usług, mogą mieć świadomość pożyczania pieniędzy według najlepszych standardów, zaś ci którzy nie otrzymali pożyczki mogą wnioskować, iż „stało się tak dla ich dobra” i być przez to zdopingowani do poprawienia swej historii kredytowej poprzez spłatę zadłużeń.

wonga chwilowki za darmo

Podobne wpisy: