Darmowa pożyczka na dokształcanie

      Możliwość komentowania Darmowa pożyczka na dokształcanie została wyłączona

Dziś o bardzo atrakcyjnej ofercie na bezpłatne pożyczanie. Bije ona na głowę dotychczasowe chwilówki firm i nieliczne, bezpłatne pożyczki banków. Darmowa pożyczka na dokształcanie może być zaciągnięta na kwoty idące w tysiące złotych z możliwością umorzenia, nawet 25% pożyczonej sumy. Zapraszam do artykułu w którym zamieściłem odpowiedzi na pytania, gdzie i na jakich warunkach taką pożyczkę otrzymamy.

Dla kogo, nawet 100 000 złotych pożyczki za darmo na szkolenie ?

Maksymalna kwota o której mowa wyżej, może być przeznaczona na sfinansowanie kursów i szkoleń specjalistycznych za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia a także studiów doktoranckich. Minimalna kwota pożyczkowa na szkolenie, to 600 złotych.
Ministerstwo Rozwoju nie narzuca żadnych kryteriów, które decydować miałyby o wyborze konkretnej firmy, czy instytucji szkoleniowej. Może być nią zarówno podmiot krajowy, jak też zagraniczny, mniejsza lub większa firma szkoleniowa a także uniwersytet lub szkoła wyższa. Dowolną jest też tematyka kursu, szkolenia, czy studiów podyplomowych a takie także kwalifikują się do sfinansowania.
Darmowa pożyczka na dokształcanie może być zaciągnięta na kursy informatyczne, gastronomiczne, biznesowe, nauki języków obcych, rachunkowości, efektywnej sprzedaży, audytorskie, obsługi klienta i jakiekolwiek inne pożądane przez pożyczkobiorców – przyszłych kursantów. Ważne, aby były one w polu zainteresowania tych osób z szansami na podniesienie ich kwalifikacji zawodowych lub zdobycia nowych.
W tym kontekście rządową pożyczką mogą być także finansowane studia podyplomowe będące kontynuacją studiów magisterskich o tym samym lub zupełnie nowym kierunku zawodowym. Sam fakt ukończenia takich studiów, szkolenia lub kursu z zaciągniętą pożyczką na dokształcanie, upoważnia do umorzenia 25% pożyczonej kwoty. Odbywać będzie się to na zasadzie anulacji ostatnich rat do spłaty. Mamy więc do czynienia z zupełnie darmowym pożyczeniem pieniędzy i zachowaniem jednej czwartej ich sumy dla siebie, którą wydatkujemy na dokształcanie.
Przeczytaj też: Pożyczka na kurs językowy  

darmowa pożyczka na dokształcanie

Maksymalny okres pożyczkowy na finansowanie kształcenia

Rządowa oferta opiewa na maksymalnie 36 rat nieoprocentowanych kwot pożyczkowych. Nie wiążą się z nimi żadne dodatkowe koszty w postaci prowizji od udzielenia, czy też za rozpatrzenie wniosku. Trzy lata, to bardzo długi okres w czasie którego można zaplanować bezproblemowe spłaty rat. Mówimy tu o maksymalnym okresie spłaty, który też będzie niejako skrócony poprzez wzmiankowane wcześniej umorzenie części zobowiązań.
To dodatkowy profit rządowego projektu, który z założenia będzie pomagał wielu osobom w znalezieniu się na nowym, konkurencyjnym rynku pracy.
Stanowić może także szansę dla osób bezrobotnych na znalezienie zatrudnienia lub przekwalifikowanie się w celu zdobycia lepiej płatnego zawodu.
Ci, którzy chcą rozliczyć się ze szkoleniowej pożyczki wcześniej, mogą to zrobić, zaciągając ją na wymagalny, minimalny okres 12 miesięcy.
Przeczytaj też: Jaka pożyczka pozabankowa na długo ?

Wnioskowanie o pożyczkę na zawodowe dokształcanie

Zamiarem pomysłodawców ministerialnego projektu, jest jak największa minimalizacja procedur wnioskowania. Ma odbywać się to w elektronicznej formie z wykorzystaniem specjalnego, internetowego formularza.
Radykalnie wyklucza to tym samym koszty związane z podróżą do rządowych jednostek decyzyjnych z dokumentami o przyznanie pożyczki. Składanie dokumentów i wniosków online, to wygoda i przede wszystkim redukcja niepotrzebnych kosztów po stronie przyszłych pożyczkobiorców.
Wpisuje się to w scenariusz dzisiejszych, pożądanych onlinowych rozwiązań. Zarówno tych, które charakteryzują sposoby pożyczania przez prywatne podmioty, jak też szereg nowatorskich rozwiązań w których Internet staje się coraz częściej wykorzystywanym narzędziem do kontaktu obywatela z urzędem państwowym.
Przeczytaj też: Chwilówki z największą przyznawalnością

Darmowa pożyczka na dokształcanie – kto udzieli ?

Do dystrybucji szkoleniowych pożyczek za darmo, wyznaczone zostały dwa podmioty. Są nimi Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach i Fundacja Fundusz Współpracy z Warszawy. ARR podpisała umowę na realizację ogólnopolskiego projektu „Pożyczki na kształcenie” 14 czerwca.
Nieoprocentowane pożyczki będą dystrybuowane dla osób chcących sfinansować swoje studia podyplomowe, szkoleni i kursy z omawianą wcześniej możliwością umorzenia 25% wartości pożyczonej kwoty.
Fundacja Fundusz Współpracy będzie miała takie samo zadanie. Zajmie się udzielaniem pożyczek na kształcenie spłacanych w równych, miesięcznych ratach. Szkolenia kwalifikujące się do programu mogą trwać nie dłużej, niż 24 miesiące, zaś okres spłaty pożyczonych nań pieniędzy, nie dłużej niż 36 miesięcy.
Przeczytaj też: Nowe pożyczki 2017 darmowe górą

Kto jest uprawniony do skorzystania z darmowej pożyczki szkoleniowej ?

Beneficjentami programu mogą zostać wszystkie pełnoletnie osoby z obywatelstwem polskim i mające pełną zdolność do czynności prawnych. Darmowa pożyczka na dokształcanie przyznana będzie wszystkim, chcącym odbyć studia podyplomowe, szkolenia i kursy zawodowe. Wzmiankowane szkolenia nie mogą trwać dłużej, aniżeli 24 miesiące.
Na ile ważna będzie tutaj zdolność kredytowa pożyczkobiorców, okaże się w momencie rozpoczęcia przyjmowania wniosków. Można założyć, iż będzie to jednym z ważniejszych kryteriów. Poza szlachetnym celem szkoleniowych pożyczek, liczyć się też będzie zapewne zdolność wnioskodawców do ich spłaty.

Kiedy wnioskować o darmową pożyczkę na dokształcanie ?

Uruchomienie procedury przyjmowania wniosków planowane jest na koniec sierpnia i początek września. Liczyć się będzie kolejność zgłoszeń. Fundusze przeznaczone na szkoleniowe pożyczki, to 50 milionów złotych. Szacuje się, ze może z nich skorzystać nawet 5 tysięcy osób. Termin wnioskowania wpisuje się wygodnie w miesiąc poprzedzający rozpoczęcie, na przykład studiów podyplomowych. Dla innych kursów i szkoleń może być mniej istotny ze względu na fakt, iż odbywają się one w przeciągu całego roku.
Najważniejszym czynnikiem w skorzystaniu z edukacyjnych pożyczek, może być szybkość zatwierdzania wniosków i przelewy dla uniwersytetów i firm szkoleniowych. Te podmioty otrzymywać będą bowiem środki z przyznanych pożyczek a nie osoby korzystające z ich usług.

Ministerstwo Rozwoju najlepszym, darmowym pożyczkodawcą

W kontekście opisywanych przeze mnie do tej pory darmowych chwilówek, rządowa oferta wydaje się być bezkonkurencyjną. Nie dość, że pożyczamy na szkolenie za darmo, to dodatkowo otrzymać możemy jedną czwartą pożyczonej kwoty w postaci umorzenia rat. Sprowadza się to do prostego schematu w którym 25% pożyczki nie musimy w ogóle spłacać.
W odniesieniu do innych, komercyjnych ofert, darmowa pożyczka na dokształcanie musi być przeznaczona wyłącznie na jeden, konkretny cel. Jest nim edukacja, dzięki której możliwe będzie zdobycie nowych umiejętności, zawodu lub profesji.

Obecne pożyczki na kształcenie kontra poprzedni projekt PARP

Obecne, rządowe pożyczanie za darmo, jest odwróconym niejako modelem wcześniejszych działań wspierających kształcenie ustawiczne. Zakładał on dofinansowanie firm szkoleniowych, które szukały nabywców swoich usług. Zaletą dla ich klientów były zerowe koszty podnoszenia swoich zawodowych kwalifikacji lub bezpłatne nabywanie całkowicie nowych.
Należy przyznać, iż zakwalifikowane firmy szkolące stawały się beneficjentami pokaźnych środków finansowych z dotacji unijnych. Szkoleniowi uczestnicy zyskiwali też nowe zawody i umiejętności, nie partycypując wcale w jakichkolwiek kosztach.
Można domniemywać, iż ten model się nie sprawdził. Nie miał też bezpośredniego wpływu na spadek bezrobocia lub zwiększenia ilości powstawania nowych, na przykład jednoosobowych firm. Z perspektywy czasu, być może takie są jego rezultaty.
Każda rzecz kupiona za własne pieniądze, w tym szkolenia, jest bardziej szanowana i doceniana. Zapewne ten argument leży u podstaw zmiany polityki finansowania szkoleń rodaków upatrywanej przez państwo polskie. Ale z drugiej strony, kogo będzie stać na darmowe, nawet pożyczki na indywidualne dokształcanie, jeśli jest się bezrobotnym, z perspektywą niedalekiej emerytury lub otrzymującym minimalne wynagrodzenie ? Nawet darmowa pożyczka na dokształcanie może nie być optymalnym rozwiązaniem w takim przypadku.
Rozwiązanie proponowane przez Rząd RP może sprawdzić się według mojej opinii w przypadku osób z ustabilizowaną sytuacją zawodową i które stać na zaciągnięcie pożyczki w celu jej jeszcze większego polepszenia. Oczywiście w celu zwiększenia zarobków.
Nabijanie kabzy firmom szkoleniowym, jak widać się nie sprawdziło. Pora na nowy model niezwiązany z rozdawnictwem, ale z darmowym pożyczaniem. Tyle, że pożyczone pieniądze zawsze trzeba oddać i kto, nawet na tak atrakcyjne pożyczki będzie mógł sobie na to pozwolić ?

Podobne wpisy: