Nie mam pieniędzy na spłatę pożyczki. Co robić ?

Pożyczone pieniądze w postaci chwilówki, pożyczki bankowej, pozabankowej, czy też innej, musisz spłacić. Od momentu, w którym to zrobisz, zależą finalne koszty umowy pożyczkowej. Warto pamiętać, iż mamy ustawowe 14 dni na odstąpienie od umowy od momentu jej zawarcia. Niespłacona chwilówka generuje dodatkowe koszty w postaci przedłużenia, wezwań do zapłaty, czy też w ostateczności windykacji długu lub zajęć komorniczych. Prolongata pożyczki oddala jedynie w czasie moment jej spłacenia z dodatkowymi odsetkami i kosztami.

Najgorszym rozwiązaniem jest pozostawienie sprawy niespłaconej pożyczki własnemu biegowi. Nieodbieranie i nierealizowanie wezwań do zapłaty pogarsza sytuację pożyczkobiorcy nie tylko w kontekście stosunków z obecną firmą pożyczkową, ale także w przypadku przyszłych starań o pożyczki w innych firmach i bankach. Jeśli minął ustawowy termin na odstąpienie od umowy lub co gorsza spłaty zadłużenia przy braku możliwości oddania pieniędzy – powiadom o tym pożyczkodawcę. W większości przypadków można liczyć na indywidualne podejście i złagodzenie warunków późniejszej spłaty zadłużenia. Warunki te znajdziesz także w umowie pożyczkowej. Warto pokusić się o ich negocjowanie i złagodzenie w sytuacji problemów ze spłatą pieniędzy. Wynegocjowanym rozwiązaniem może być przesunięcie terminu spłaty lub jej rozłożenie na raty.

Szczere przedstawienie sprawy i poinformowanie o trudnościach ze spłatą pożyczki, to także dowód na to, iż zależy nam na polubownym rozwiązaniu problemu. Na pewno taką intencją kierować się też będzie firma pożyczkowa. W jej interesie nie leżą z pewnością dodatkowe czynności związane z nieskuteczną wysyłką monitów, czy też ponoszenie dodatkowych kosztów windykacyjnych. Kierować się będzie ona w pierwszej kolejności formalnymi rozwiązaniami, które zapewnią zwrot chwilówki z należnymi odsetkami i opłatami zawartymi w umowie. W pierwszej kolejności będzie to porozumienie się z dłużnikiem, w następnej przekazanie sprawy niespłaconej chwilówki firmie windykacyjnej lub skierowanie sprawy do sądu.

Przeczytaj też: jak bezpiecznie korzystać z chwilówek ?

Spłata pożyczki kolejną pożyczką. Rozwiązanie to ma dla mnie sens tylko w przypadku wzięcia darmowej pożyczki z perspektywą otrzymania pieniędzy z tytułu wynagrodzenia lub z innych źródeł. Rolowanie chwilówki, spłacanie istniejących długów kolejnymi, to rozwiązanie ograniczone w czasie, nawet w przypadku chwilówek za darmo. Ilość ofert tego rodzaju produktów na rynku jest przecież ograniczona i nie zawsze mamy gwarancje ich uzyskania. Nieprzemyślane spłacanie długów kolejnymi pożyczkami, to pierwszy krok do znalezienia się w pętli kredytowej. Niespłacone zadłużenie często też zamyka nam drogę w staraniach o kolejne pożyczki. To skutek wpisów dokonanych przez banki i firmy pożyczkowe do baz dłużników, takich jak BIK, ERIF i KRD.

Finalnym skutkiem niespłaconej pożyczki, może być tez skierowanie sprawy do sądu. Sam koszt podróży, często na drugi kraniec Polski na rozprawę sądową w miejscowości, w której firma pożyczkowa ma swą siedzibę, może być znaczny i stanowić niebagatelną część pożyczonych pieniędzy. Sumując powyższe rozwiązania i skutki niespłacania pozyczek można przytoczyć pierwsze zdanie z tego wpisu, iż pożyczone pieniądze należy zawsze oddać…

Podobne wpisy: