Program 500+ pomaga pożyczać

      Możliwość komentowania Program 500+ pomaga pożyczać została wyłączona

Wszyscy otrzymujący dofinansowanie z programu 500+ mogą być kwalifikowani jako osoby o stałych dochodach. W kontekście wymogów pożyczkodawców, którzy warunkują przyznawanie pożyczek wnioskodawcom jedynie ze stałymi źródłami dochodów, rządowy program nabiera szczególnego znaczenia. Umożliwia, bowiem skuteczne staranie się o pożyczki wielu rzeszom bezrobotnych, którzy do tej pory mieli nikłe szanse na ich otrzymanie.

Aspekt ten dotyczy rzecz jasna tych firm pożyczkowych, które traktują stałe źródło dochodowe jako obligatoryjny wymóg przyznania pożyczki lub chwilówki. W przypadku pozostałych pożyczkodawców, rządowe dofinansowanie może być pomocne w staraniu się o wyższe kwoty pożyczkowe. Z uwarunkowań tych będą może także chciały skorzystać banki, w których osoby bez stałych dochodów nie mają szans na kredyt gotówkowy. Jeśli realnymi staną się powyższe scenariusze, będziemy mieli do czynienia z nowym wizerunkiem rządowej pomocy finansowej, jaką jest Program 500+ Przeznaczony dla dzieci, może stać się gwarantem i de facto źródłem spłaty pożyczek zaciąganych przez ich rodziców.

program 500+

Czym jest Program 500 Plus ? Jest to rządowe wsparcie w miesięcznej kwocie 500 złotych rodzica, rodziców lub prawnych opiekunów wychowujących dzieci do osiągnięcia przez nie pełnoletności. Pozwala na pokrycie kosztów związanych z wychowaniem dzieci i przyznawany jest na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Dofinansowanie 500+ przyznane zostanie bez względu na poziom dochodów jaki osiągają rodzice a także bez względu na ich stan cywilny.

Kwalifikowane osoby do rządowego wsparcia, to także opiekunowie i rodzice, którzy samotnie wychowują swoje pociechy. Poziom świadczeń alimentacyjnych w tym przypadku nie wpływa na fakt możliwości skorzystania z dofinansowania. Program 500+ kwalifikuje także do świadczeń pierwsze dziecko o ile zostanie spełnione kryterium dochodowe. Nie może ono przekroczyć 800 złotych na jednego członka rodziny. Kwalifikowany dochód, to także 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Masz kasę z programu 500+ – masz pożyczkę.

Właściciele i kierownictwo firm pożyczkowych, już zapewne zacierają ręce, ciesząc się z rządowego dofinansowania. Niewątpliwie przybędzie im wielu, nowych klientów ze stałymi dochodami. Warunki udzielania pożyczek pod tym względem zostaną spełnione. Sprzedaż chwilówek się zwiększy. Łatwiej będą mieli też komornicy w sytuacji niespłaconych chwilówek zgłoszonych do sądowej egzekucji. Czy taki scenariusz przewidział ustawodawca ? Czy w aktach wykonawczych do ustawy znajdziemy zakaz wykorzystywania pieniędzy z Programu 500+ w powyższym kontekście, czyli na spłacanie pożyczek ? Ja czegoś takiego nie znalazłem…

Podobne wpisy: