Darmowa polisa dla dziecka na wakacje

      Możliwość komentowania Darmowa polisa dla dziecka na wakacje została wyłączona

Bezpieczeństwo naszych pociech jest dla nas wartością nadrzędną. Wiedzą o tym wszyscy ubezpieczyciele. W tym kontekście przygotowują różne produkty ubezpieczeniowe. Jedne kosztują mniej, inne więcej. Prawdziwym ewenementem na rynku jest darmowa polisa dla dziecka od PZU na okres wakacyjny. W poniższym wpisie przytaczam warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać z takiej polisy i jej zakres ochrony.

Darmowe ubezpieczenie dziecka na okres wakacji

Oferta Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń organizowana jest w ramach akcji „ Wakacje z PZU Bezpieczne Dziecko”. Udział w niej mogą wziąć rodzice wszystkich uczących się pociech do 25 roku życia. Czas na przystąpienie do niej możliwy jest w dniach od 27 maja do 21 czerwca 2019 roku. Ubezpieczyciel kieruje swą ofertę do wszystkich rodziców uczących się dzieci bez względu na rodzaj placówki dydaktycznej, szkoły lub wyższej uczelni. Ochroną objęte są także dzieci z indywidualnym tokiem nauczania, z domów dziecka a także te nieuczęszczające do szkoły z powodu problemów zdrowotnych.

darmowa polisa dla dziecka

Sposób skorzystania z darmowej polisy dla dziecka od PZU

W celu przystąpienia do akcji „Wakacje z PZU Bezpieczne Dziecko”, rodzice powinni wypełnić krótki formularz. Znajdziemy go na stronie www.wakacjezpzu.pl.
Musimy podać w nim swoje imię i nazwisko, PESEL a także email i telefon kontaktowy.
W kolejnym kroku podajemy imiona i nazwiska dzieci a także ich numery PESEL. W jednym formularzu ubezpieczyć możemy maksymalnie trójkę dzieci. Przy ich większej liczbie wypełniamy kolejny formularz i uzupełniamy dane czwartej pociechy i kolejnej.
Warunkiem skorzystania z darmowego ubezpieczenia dziecka jest zaznaczenie wszystkich zgód marketingowych i faktu zapoznania się z regulaminem akcji.

Zakres darmowego ubezpieczenia dziecka na okres wakacyjny

Wachlarz opcji ubezpieczeniowych tej oferty nie ustępuje w niczym innym polisom tej kategorii dostępnym na rynku. Począwszy od wszelkich złamań i zwichnięć, darmowa polisa dla dziecka PZU zapewnia ochronę także w pozostałych nieszczęśliwych wypadkach.
Są nimi, na przykład wstrząśnienie mózgu, pokąsanie lub pogryzienie. Zaliczyć do nich także możemy zatrucia wszelkimi produktami chemicznymi, substancjami i gazami. Należne świadczenia zostaną także wypłacone z Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja w przypadku trwałego uszkodzenia ciała i śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
Do wysokości określonej w umowie, ubezpieczyciel zrefunduje koszty leczenia, badań RTG i wizyty specjalistów.
W zakres ubezpieczenia wchodzi także pomoc medyczna, wizyta pielęgniarki i lekarza, pomoc rehabilitacyjna, transport medyczny i dostawa leków przepisanych przez lekarza.

Suma ubezpieczenia w ramach akcji Wakacje z PZU Bezpieczne Dziecko

Podstawową sumą ubezpieczenia w ofercie jest kwota 10 000 złotych. Na świadczenia dodatkowe przypada zaś 1000 złotych. Przykładowe wysokości świadczeń w przypadku uszkodzeń ciała:
– zwichnięcie kciuka – 200 zł,
– oparzenie III st. poniżej 10% powierzchni ciała – 2000 zł,
– złamanie kości ramieniowej – 500 zł.
W ramach świadczeń dodatkowych do 1000 zł sfinansowane będą, między innymi wizyty lekarskie, koszty leczenia rehabilitacyjnego, pomoc psychologa, pomoc pielęgniarki a także transport ubezpieczonego do placówki medycznej w określonych przez PZU sytuacjach.

Darmowa polisa dla dziecka PZU – co dajemy w zamian?

Ubezpieczyciel warunkuje zawarcie darmowej polisy dla dziecka od wyrażenia określonych zgód marketingowych. Warunkiem jest też udostępnienie danych osobowych w tych celach takim podmiotom, jak: PZU CO SA, PZU Życie SA, Alior Bank SA, PZU Zdrowie SA, PZU SA, PTE PZU SA, Link4 TU SA, i PEKAO SA.
Krótko mówiąc w zamian za darmowe ubezpieczenie dziecka na czas wakacji, zgadzamy się na otrzymywanie sprofilowanych ofert finansowych. Dotyczyć to może produktów inwestycyjnych, pożyczkowych, ubezpieczeniowych i produktów bankowych. Zgody na otrzymywanie powyższych informacji poprzez SMS, MMS i email, możemy wycofać po okresie ubezpieczenia, czyli z początkiem roku szkolnego.

Podobne wpisy: