NOWE POŻYCZKI

Nowe pożyczki i chwilówki w powyższym zestawieniu, to oferty nowych i dotychczasowych firm pożyczkowych. W tym drugim przypadku, ich zamieszczenie na nowo pożyczkowej liście, wynika z dystrybucji nowego lub zmodyfikowanego produktu. Ma to związek z oferowaniem przez dotychczasowych pożyczkodawców zupełnie nowych pożyczek głównie darmowych dla nowych klientów. Firmy pożyczające z długim stażem na rynku, modyfikują także swoje oferty pod względem czasu spłaty pożyczanych pieniędzy. Z tego powodu można i należy traktować je jako nowe pożyczki niosące ze sobą dodaną wartość dla klientów.

Można przyjąć założenie, iż tendencja w oferowaniu darmowych chwilówek i pożyczek będzie się nadal utrzymywać. Poza psychologicznym aspektem pożyczania za darmo, pozostaje także wymierny, bezkosztowy walor takiego produktu finansowego. Prawie zupełnie nieznany w ofertach banków, przyjął się znakomicie wśród prywatnych firm oferujących pożyczki z krótkim okresem spłaty.
Ale i tutaj jesteśmy świadkami modyfikacji i unowocześniania takich pożyczek, zarówno pod kątem ich dostępności online, jak też wydłużania czasu przeznaczonego na ich spłatę.

Jeszcze rok temu, nikomu nie przyszłoby do głowy, że można pożyczyć za darmo pieniądze na dwa miesiące. Dziś takie oferty są dostępne. Wyznaczają kolejny pułap dla nowych pożyczek i ich oferentów. Znajdują też uznanie wśród osób ceniących sobie wydłużony maksymalnie okres spłaty. Z jednej strony, to środki zamrożone i pozornie niedochodowe dla firmy pożyczkowej. Z drugiej zaś, większe szanse dla pożyczkobiorcy na uskładanie kapitału na spłacenie zadłużenia.

Nowe pożyczki to także modyfikacje płatnych ofert. Podmioty zatwardziałe w odpłatnym pożyczaniu a także te pożyczające za darmo, dodają możliwość refinansowania zadłużenia. Sondują też rynek pod kątem zmniejszania kosztu pożyczanych środków. Z jednej strony jest to skutek ustawy antylichwiarskiej. Z drugiej zaś, chęć i konieczność bardziej skutecznego konkurowania na polskim rynku pożyczek pozabankowych. Czy o takich ofertach możemy powiedzieć, że są to nowe pożyczki ? Z jednej strony nie, gdyż produkt jest znany i mający swój, czasami długoletni staż. Z drugiej zaś całkiem odmieniony i dostosowany do nowych wymagań rynku pożyczkowego. Z tego też względu osoby szukające nowych ofert pożyczkowych, nie powinny omijać pożyczkodawców seniorów.

Odmienną ofertę stanowi pożyczka z bonusem konkursowym, gratyfikacją za polecenie lub profitem płynącym z korzystania z niej po raz kolejny. Taką ofertę trudno sklasyfikować jako nową pożyczkę. Jej parametry kosztowe i czas spłaty w zasadzie się nie zmieniły i poza wyżej wymienionymi cechami, jest to ta sama stara pożyczka.