Bezpieczna chwilówka – zasady.

Bezpieczna chwilówka, to podstawa racjonalnego i świadomego zadłużania się na krótki czas na niewygórowaną kwotę. To także taki aspekt pożyczki, która może pomóc w rozwiązaniu chwilowych problemów finansowych i nie będzie niosła ze sobą dodatkowych kosztów i zbędnych problemów. Jednym słowem już na samym początku podejmowania decyzji o zaciągnięciu chwilówki, musimy wiedzieć na co się decydujemy i ile będzie nas to kosztowało w ostatecznym rozrachunku. Bezpieczna chwilówka, to także oferta firmy pożyczkowej proponowana na jasnych i rzetelnych zasadach, których akceptacja przez pożyczkobiorcę będzie świadomym i rozsądnym postępowaniem. Najlepszym wyborem, szczególnie pomiędzy firmami chwilówkowymi, które za pomoca reklamy, obietnic profitów i niskich kosztów starają się przekonać do swojej ofert, będzie ten, który w pełni, zgonie z obietnicami spełnia oczekiwania i wymagania chwilówkobiorcy. Zebrane poniżej zasady mogą pomóc wszystkim pożyczkobiorcom w podjęciu racjonalnej decyzji dotyczącej krótkoterminowej pożyczki gotówkowej i sprawić, aby bezpieczna chwilówka spełniła swoją rolę w ratowaniu domowego budżetu, chociażby na krótki czas.

1. Zawsze sprawdzaj w jakiej firmie zaciągasz pożyczkę. Jej status, dokumenty firmowe KRS, REGON, historię na rynku, wiarygodne opinie o firmie w Internecie. Niech chwytliwe hasła reklamowe o taniej pożyczce lub profitach z nią związanych, nie przysłonią Ci prawdziwego obrazu firmy, od której pożyczysz pieniądze. Rzetelnie działające i przestrzegające dobrych zasad funkcjonowania na rynku firmy, są zrzeszone w Związku Firm Pożyczkowych. Jeśli firma, w której planujesz wziąć chwilówkę znajduje się w rejestrze ZFP – masz pewność, że pożyczasz pieniądze na jasnych zasadach.

2. Bezpieczna chwilówka, to taka, która rozwiązuje krótkoterminowy problem finansowy i nie niesie za sobą konieczności ponownego pożyczania pieniędzy. Dużo w tym względzie zależy, rzecz jasna od pożyczkobiorcy i jego rozrzutności lub zdolności oszczędzania. Należy unikać brania pożyczek na spłatę już istniejących zobowiązań finansowych. W przeciwnym razie pożyczkobiorcy grozi tak zwana spirala zadłużeniowa.

3. Analiza i uważne przeczytanie umowy pożyczkowej, to podstawa. To także dowód na nasz trzeźwy i świadomy wybór, co do decyzji zapożyczenia się na daną kwotę na określony czas. To także świadomość kosztów takiej pożyczki i ewentualnych konsekwencji finansowych i prawnych na wypadek braku spłaty chwilówki lub ewentualnych opóźnień w spłacie wymagalnych rat.

4. Bezpieczna chwilówka, to krótkoterminowe zobowiązanie finansowe, które nie niesie ze sobą dodatkowych i nieprzewidzianych zobowiązań nieadekwatnych do kwoty pożyczonych pieniędzy. Dlatego też, nie należy podpisywać żadnych dodatkowych zobowiązań i weksli in blanco, które mogą posłużyć nieuczciwym wierzycielom do egzekwowania w przyszłości kwot nieadekwatnych do sumy pożyczonych pieniędzy.

5. Należy unikać firm, które pobierają wygórowane opłaty za rozpatrzenie wniosku o chwilówkę. Celem wyłudzenia może być sama opłata przy negatywnej decyzji o przyznaniu pożyczki.

6. Firmy pożyczkowe, w których bezpieczna chwilówka, to standard, to te z ugruntowaną pozycją na rynku z co najmniej kilkuletnią historią. Nie oznacza to, iż nowi oferenci wchodzący na rynek, nie powinni być obdarzani zaufaniem. Bynajmniej. Jednakże wskazana jest daleko idąca rozwaga i branie chwilówki biorąc pod uwagę, między innymi wskazówki z niniejszego opracowania.

7. Bezpieczna chwilówka, to chwilówka spłacona na czas. Zaniechanie spłaty spowoduje tylko dodatkowe problemy i koszty. Należy pamiętać, że można wydłużyć odpłatnie okres spłaty chwilówki.

8. We wszystkich kontaktach z firma pożyczkową powinna być zachowana forma pisemna. Pozwala to na jasne i rzeczowe przedstawienie wzajemnych praw i obowiązków a także późniejsze wyjaśnienie wszelkich spornych kwestii. Do listu, umowy, czy maila zawsze możemy tez sięgnąć w dowolnej chwili, szukając odpowiedzi na pytania, sprawdzając harmonogram i wysokość spłaty rat pożyczki, czy też własne i firmy pożyczkowej obowiązki i prawa.

9. Bezpieczna chwilówka, to taka, która brana jest z rozmysłem, rozwagą i wybierana spośród najlepszych ofert na rynku. Nigdy nie należy podejmować decyzji o pożyczce pod wpływem chwilowego impulsu lub emocji.

10. Nie należy podpisywać umów, których się nie rozumie. Zawiłe sformułowania prawne i pożyczkowe, niejasne zapisy i paragrafy, w pierwszej kolejności powinny wzbudzić naszą czujność i odroczyć moment podpisania umowy o chwilówkę. Jeśli przedstawiciel firmy nie jest w stanie wyjaśnić nam niezrozumiałych zapisów lub robi to pokrętnie – odstąpmy od umowy, nie podpisujmy jej.

11. Najlepsza alternatywa dla płatnej chwilówki, jeśli już musimy z niej skorzystać ? Jeśli już, to darmowa chwilówka spłacona na czas.

Podobne wpisy: