Kredyt studencki, czy pożyczka ?

Kredyt studencki, pożyczka gotówkowa a może chwilówka ? To dylematy, z którymi co roku muszą zmierzyć się rzesze studentów, którym nie starcza na czesne lub utrzymanie w czasie studiów. Problem tylko z pozoru może wydawać się szybko przemijającym, ale na pewno w wielu przypadkach takowym nie jest.

Szczególnie dla studentów, którzy właśnie rozpoczynają studia z dala od rodzinnego domu i nie mogą liczyć na wystarczającą pomoc rodziców. Nawał zajęć, częste, niezaplanowane wydatki i zwyczajna niemożność dorobienia sobie z powodu braku czasu, zmuszają do myślenia o sposobie podreperowania studenckiego budżetu, którym może być kredyt studencki i pożyczka gotówkowa. O ile ten drugi sposób można zrealizować wśród rodziny lub znajomych, to w przypadku kredytu studenckiego, nieodzowna jest wizyta w banku poprzedzona zasięgnięciem praktycznej na ten temat wiedzy, abyśmy znali poziom korzyści i kosztów z tym związanych.

O darmowej pożyczce dla studenta pisałem jakiś czas temu, pokazując niuanse z tym związane, szczególnie walory darmowej chwilówki i szanse na jej uzyskanie przez żaka. Trzeba mieć świadomość, iż są to, co prawda rozwiązania gratisowe, ale tez doraźne – na krótki czasu.

kredyt studencki a chwilowka

Dziś kilka słów o bankowej pożyczce dla studenta z dogodnym terminem spłaty, rewelacyjnymi odsetkami i wcale niemałymi, miesięcznymi kwotami do otrzymania. Studenci na obecną chwilę mogą liczyć na kredyt studencki w czterech bankach. Dwa z nich, to banki spółdzielcze: Spółdzielcza Grupa Bankowa i Bank Polskiej Spółdzielczości. Dwa pozostałe zaś, to PKO BP i Pekao SA. Dwa najistotniejsze parametry umożliwiające zaciągnięcie kredytu studenckiego, to wiek studenta – wnioskodawcy i wysokość miesięcznego dochodu przypadająca na członka rodziny. W ubiegłym roku został on znacznie podniesiony – do poziomu 2500 złotych, dzięki czemu wielu studentów zyskało szanse na bankowe dofinansowanie.

O kredyt studencki mogą ubiegać się osoby studiujące, które nie ukończyły 25 roku życia. Po zaakceptowaniu wniosku, kredyt wypłacany jest przez dziesięć miesięcy x 5 lat studiów z wakacyjnymi przerwami. Dwa razy do roku student musi pofatygować się do banku i przedstawić aktualna legitymacje studencka na dowód, że nadal studiuje i jest uprawniony do otrzymywania miesięcznych transz kredytu. Wnioski o kredyt studencki należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca. Jeśli student złoży wniosek, nawet w tak późnym czasie, to przy jego akceptacji kwoty kredytu będą wypłacone wstecz, czyli od października – początku roku akademickiego.

Miesięczna kwota kredytu studenckiego, to na obecną chwilę 600 złotych, która według nowych zmian ma być zwiększona do sumy 800 złotych minus ewentualna prowizja bankowa. Dokumentami wymaganymi do starania się o kredyt dla żaka, są: dokument tożsamości, zaświadczenie o podjęciu studiów na uczelni, wypełniony i podpisany wniosek kredytowy, zaświadczenie stwierdzające wysokość miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie.

O kredyt dla studenta warto się postarać z co najmniej dwóch powodów. Są nimi bardzo atrakcyjne oprocentowanie i dogodny terminarz spłaty wydłużonej w czasie. Oprocentowanie takiego kredytu wynosi połowę stopy redyskonta wekslowego NBP (obecnie 1,75%), zaś jego spłata musi rozpocząć się w okresie dwóch lat od ukończenia studiów a czas przyznany na jego spłatę, to pomnożona przez dwa liczba miesięcy, w czasie których student otrzymywał kredytowe transze. Dla studentów, którzy znajdą się w gronie 5% najlepszych absolwentów, istnieje możliwość umorzenia 20% kwoty wymagalnej do spłaty a zaciągniętej w ramach kredytu studenckiego.

Pożyczone w ten sposób pieniądze, to bardzo atrakcyjna forma na poratowanie studenckiego portfela, ale także alternatywa na odkładanie kapitału, który może być zainwestowany w przedsięwzięcie biznesowe, produkty oszczędnościowe lub stanowić początek i część wkładu zgłaszanego przy staraniu się o kredyt hipoteczny w bliższej lub dalszej przyszłości. W związku z powyższym, konkluzją wpisu może być stwierdzenie, iż darmowa chwilówka jest dla studenta rozwiązaniem doraźnym, zaś kredyt studencki bardzo atrakcyjną formą pożyczkową z realnymi szansami reinwestowania środków. Oczywiście pod warunkiem, iż student/ka tego kredytu nie przehula…

Podobne wpisy: